Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

1639 5dfd 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
2446 298f 350
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viamessinhead messinhead
4051 7302 350
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialittlefool littlefool
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
Reposted fromsweetashny sweetashny viamessinhead messinhead
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vialittlefool littlefool

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted frombluuu bluuu viamessinhead messinhead
6579 3946 350
Reposted fromheroine0 heroine0 viamessinhead messinhead
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viamessinhead messinhead
0583 e6b3 350
Reposted fromsewinglover sewinglover viamessinhead messinhead
2308 832c 350
Reposted frompsychoo psychoo viamessinhead messinhead

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamessinhead messinhead
5442 9e70 350
7524 dac2 350

kickimoraaa:

Lavender Shortbread with Fruits, Flowers, and Herbs

Reposted fromfreakish freakish viamessinhead messinhead
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDusiaaa Dusiaaa
2884 204f 350

Polo D - Loophole
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/polo-d-loophole/

Reposted fromcuty cuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl