Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

...
2766 c336 350

abandonedandurbex:

Abandoned balcony overlooking the Alps in Italy [1367 x 2048]

Source: https://openpics.aerobatic.io/

To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
5683 7cb3 350

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viaselsey selsey
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viaselsey selsey
9378 3c58 350
Reposted frommartinini martinini viablackheartgirl blackheartgirl
1372 5ac2 350
Reposted fromsassenach sassenach viablackheartgirl blackheartgirl
7963 477b 350
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaselsey selsey
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viagdziejestola gdziejestola
6253 c53d 350

edgeofsensuality:

This…I will always repost this…that hug just says it all.

big warm hugs @edgeofsensuality

Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
 Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
Pedro Rangel, Porto
2430 55b8 350
0721 6e02 350
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
9620 bda8 350
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl