Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

2168 7c1e 350
Reposted fromdivi divi viajanuschytrus januschytrus

October 09 2019

6734 8c5d 350
1724 14ec 350
Reposted fromeyelyn eyelyn viaszarakoszula szarakoszula
8730 c403 350
Reposted fromFero Fero viaszarakoszula szarakoszula

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viasuful suful
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viapatrzpodnogi patrzpodnogi
1042 3b1f 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabamboocha bamboocha
6251 7500 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabamboocha bamboocha
5043 d69e 350
Reposted fromwyczes wyczes

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach. 

— Herta Müller - Huśtawka oddechu
2208 6d29 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaidosk8 idosk8
7440 0eb0 350
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viatheoristpl theoristpl
2209 c35c 350
Reposted fromrisky risky viasweetchocolate sweetchocolate
6173 f53a 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
6806 d3bb 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolewka olewka
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl