Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

2053 887a 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viapchamtensyf pchamtensyf
2069 45f8 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
8160 8a47 350
Reposted fromillWind illWind viapchamtensyf pchamtensyf

Ma w sobie rozbrajającą nieśmiałość i taką bezkresną samotność, które każą jej ciągle się uśmiechać.

— Ilona Wiśniewska "Białe. Zimna wyspa Spitsbergen"
Reposted fromaleander aleander viapchamtensyf pchamtensyf
Zgubiłem sztukę składania znaków w ciągi pięknie sensowne
— ale będę szukał
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
4505 a550 350
Reposted fromdead-inside dead-inside viapchamtensyf pchamtensyf
0249 4ae7 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viapchamtensyf pchamtensyf
8091 95b7 350
Reposted fromble ble viapchamtensyf pchamtensyf
  W tych czasach mądra i fajna dziewczyna nie wygra z dupą i cyckami na wierzchu.
— 26 vs 19
4487 0191 350
"Ości" 1
7819 b1e1 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
0921 542c 350
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
5061 a353 350
Reposted fromcogitavi cogitavi viairmelin irmelin
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadysjux dysjux
Yes, People Who Live in RVs Decorate for the Holidays and This Home Is Proof
Reposted fromcuty cuty
4297 f487 350
4206 94b6 350
Reposted fromtojad tojad viakatarzynkapl katarzynkapl
5501 83f8 350
Reposted fromowca owca viakatarzynkapl katarzynkapl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl