Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

2121 ce4a 350
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viabluejane bluejane
3605 4a1b 350
Reposted frombrumous brumous viaskrzacik skrzacik
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viawiksz wiksz
8654 63b6 350
Reposted from2017 2017 viaskrzacik skrzacik
Reposted fromshakeme shakeme viamaccka maccka
8765 d2ae 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaantonim antonim
1870 fff7 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudosci rudosci
8818 b9bc 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaantonim antonim
Reposted fromshakeme shakeme viamaccka maccka
0778 f5d0 350
Reposted fromseaweed seaweed viasunako sunako
1797 7c04 350
Reposted fromSEEiK SEEiK
– Co to w ogóle ma znaczyć?   – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viakudi kudi
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakudi kudi
Kocham i nie dam ci odejść. Zapamiętaj to.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
8207 3cbb 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viakudi kudi

October 12 2018

1077 6320 350
Reposted fromoll oll viatoskafkee toskafkee
Reposted fromoll oll viaoskus oskus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl