Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

2906 87e8 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
4610 6dfb 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
6629 b864 350
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
0911 c320 350
Reposted frombyheart byheart viairmelin irmelin
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viadysjux dysjux
Czasami to te brutalne historie naszego życia kształtują nas najbardziej. Z czasem powodują, że potrafimy spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Piękniej. Czasami to te wewnętrzne części, które zabrał nam kiedyś los, okazują się być błogosławieństwem. Pozwalają nam bardziej docenić pewne cechy u innych osób.To te pozorne wewnętrzne braki sprawiają, że do kogoś pasujemy. I mimo, ze czujemy się zagubieni jak w dzieciństwie, kiedy pogubiliśmy puzzle i nie mogliśmy ułożyć całości to myślę, że czasami gubimy te części po to, żeby odnaleźć je w drugim człowieku i razem stworzyć nowy obraz rzeczywistości.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadysjux dysjux
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
3631 599b 350
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaqlaumax qlaumax
7469 8daa 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
5261 be96 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2473 185b 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2471 09f7 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2467 7782 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2465 6d5a 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2860 e554 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
2856 76d4 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl