Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

2346 4ba3 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
6585 000d 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
2465 ecb8 350
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
0589 39bb 350
Reposted fromoutline outline viairmelin irmelin
1474 f348 350
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
9223 c06e 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
8495 c64c 350
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
8591 464e 350
Reposted fromodejdz odejdz viairmelin irmelin
7283 a37e 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin

July 20 2017

1934 8a84 350
Reposted fromcatscradle catscradle viaiamstrong iamstrong
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaiamstrong iamstrong
Mówili o niej wrażliwa, ale nawet nie wiedzieli, jak ogromna płynie w niej siła.
Reposted fromiamstrong iamstrong
6749 fcae 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
5136 f5c8 350
Reposted fromkimik kimik viaaynis aynis
5976 9689 350
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaaynis aynis
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl