Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

4324 c27c 350
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasunako sunako
5592 fb24 350
Reposted fromipo ipo viasunako sunako
5036 b493 350

thebaconpancake:

I don’t know what’s going on here - but it has my full support.

Reposted fromshylax shylax viasunako sunako
Nieważne, gdzie się znajdziemy. I nieważne, jak mocno życie nas doświadczy lub doświadczyło. Nigdy, nie poddawajmy się. Usuńmy z naszego życiowego słownika, brzydkie słowa balasty: "przegrana, brak szans, brak perspektyw, nie ma szansy na miłość i szczęście" . Odrzućmy te zwyrodniałe formy, które blokują naszą wewnętrzną zdolność do czynu. Jesteśmy wyjątkowi, bo ludzie są i byli wyjątkowi. Mogą tylko na daną chwilę jeszcze o tym nie wiedzieć. To się nazywa "złe poinformowanie", ale przekaz wysyłany do mózgu musi być jasny: YOU CAN DO IT!  Dasz radę i do przodu!
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairmelin irmelin
5773 b70d 350
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viairmelin irmelin
7668 afc9 350
Reposted fromchceuciec chceuciec viairmelin irmelin
[...]  Liczy się to, czy w danym momencie umiemy się na tyle zachować, aby nie trwać samemu.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
Miłość nie wybiera i przychodzi niespodziewanie. Możemy widzieć tysiące potencjalnych partnerów i żaden nas nie zainteresuje, ale to jedno spojrzenie, rzucone na właściwą osobę, może przesądzić o reszcie naszego życia.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
4325 b306 350
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
0854 9749 350
Reposted fromyourtitle yourtitle viasunako sunako
2225 d296 350
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasunako sunako
4827 fc7b 350
Reposted frompapaj papaj viasunako sunako
Reposted from4777727772 4777727772 viasunako sunako
3602 bea2 350
Reposted fromslodziak slodziak viasunako sunako
5760 dcee 350
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viasunako sunako
5638 d53c 350
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
0001 f7b0 350
Reposted fromfoods foods viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl