Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

5614 36cf 350
Reposted fromochgod ochgod viaaynis aynis

April 22 2017

5695 38cb 350
Reposted fromfuckblack fuckblack viamrrru mrrru
7104 b082 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe
8496 4bef 350
Reposted fromfuckblack fuckblack viabeinthe beinthe
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead
4735 5424 350
Reposted frompesy pesy viamessinhead messinhead
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viamessinhead messinhead
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viamessinhead messinhead
0427 4a86 350
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viabeginagain beginagain
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viamartrol martrol
8038 ebf2 350
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamessinhead messinhead
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viamessinhead messinhead
7055 cfb6 350
Reposted fromkyte kyte viauumlaut uumlaut
tiny panther
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamessinhead messinhead
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl