Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

3316 e244 350
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
3768 c901 350
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Reposted fromBrilliant Brilliant viasarkastyczna sarkastyczna
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
Reposted fromFlau Flau viasarkastyczna sarkastyczna

June 09 2018

5474 5ea7 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaBloodEve BloodEve
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa... I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtachycardia tachycardia viaBloodEve BloodEve
Ten, kto walczy z potworami, niechaj
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań
patrzy też na ciebie.
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaBloodEve BloodEve
Forever trust who you are and nothing else matters!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaBloodEve BloodEve
8356 eb3b 350

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

7916 e36b 350
Reposted fromsavatage savatage viaBloodEve BloodEve
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viachemiczna chemiczna
7755 127c 350
Reposted fromverronique verronique viaBloodEve BloodEve
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBloodEve BloodEve
0341 e684 350
Reposted fromitoweryou itoweryou viaBloodEve BloodEve
"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl