Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaabeille abeille
0074 3376 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaemporium emporium
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger via2708 2708
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszcze.
— Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle via2708 2708

November 30 2017

1340 5e86 350
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialadymartini ladymartini

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viacholera cholera
2162 5a5e 350
Jacek Podsiadło - "Nigdy w życiu"
Więc zamknij usta zanim się potkniesz i wyjdź stąd szybko, bo nigdy więcej cię już nie dotknę
— W.E.N.A.
Reposted frommefir mefir viabitemyneck bitemyneck
1577 600a 350
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viapolglosem polglosem
3634 66aa 350
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaVirasil Virasil
Czas potrafi sprawić, że rany wygoją się, ale pozostanie w nas blizna pamięci zdarzenia. 
— wieczorem
Reposted fromssozs ssozs vianiskowo niskowo
2503 edc1 350
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaVirasil Virasil
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy vianiskowo niskowo
Reposted frombluuu bluuu viaVirasil Virasil
1750 d583 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaVirasil Virasil
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viapolglosem polglosem
9381 660f 350
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca vianiskowo niskowo
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo
4088 b347 350
Reposted fromkyte kyte viaVirasil Virasil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl