Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

7135 ccfe 350
Reposted fromsavatage savatage viapchamtensyf pchamtensyf
9539 e9e8 350
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
7595 f664 350
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
6510 e3bb 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatasza katasza
8349 b7c6 350
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
0649 1d7e 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapchamtensyf pchamtensyf
2620 c350 350
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
2733 d4a8 350
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł
8386 efaa 350
Reposted fromweightless weightless viapchamtensyf pchamtensyf
2707 c23d 350
Reposted fromagatiszka agatiszka viapchamtensyf pchamtensyf
7034 3e5a 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viapchamtensyf pchamtensyf
Kto mógłby sądzić, że z powodu własnej inteligencji można cierpieć i być nieszczęśliwym? A jednak ludzie "myślący za dużo" właśnie na to się skarżą. Zresztą nie uważają się za inteligentnych. Poza tym mówią, że umysł nie daje im chwili wytchnienia, nawet w nocy. Mają po dziurki w nosie tych wątpliwości, pytań, wyostrzonej świadomości, nadmiernie rozwiniętych zmysłów, którym nie umknie najmniejsza błahostka. Chcieliby wyłączyć swój umysł, ale szczególnie cierpią, ponieważ czują się inni, a dzisiejszy świat nie rozumie ich i rani. Dlatego często twierdzą: "Jestem nie z tej planety!". Nurtujące ich myśli wywołują nieskończone ciągi skojarzeń, a z każdej nowej wytryskują następne. Ich umysły pracują na zbyt wysokich obrotach. Chcąc nadążyć za strumieniem własnej świadomości, jąkają się lub milkną, zniechęceni nadmiarem informacji. Słowa siłą rzeczy redukują pojęcia i nie mogą odtworzyć subtelnej złożoności myśli tych ludzi. Im zaś najdotkliwiej brak pewników, w których mogliby znaleźć oparcie. Nieustannie wszystko kwestionują, toteż ich system przekonań jest równie niestały i niepokojący jak ruchome piaski. A najbardziej krytyczni są wobec samych siebie: " Dlaczego inni nie dostrzegają tego, co mnie się rzuca w oczy? A może to ja rozumiem wszystko opacznie? Może to ja nigdy nie mam racji?"
— Christel Petitcollin
Reposted fromagatiszka agatiszka viapchamtensyf pchamtensyf
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl